Το χωριό Διάσελλο βρίσκεται 65 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης των Τρικάλων, σε υψόμετρο 500 μ. και είναι ένα από τα 142 χωριά του Νομού Τρικάλων.Το όνομα του προέρχεται από τα πολλά σελώματα των αλόγων και των γαϊδουριών. Μεταφορικά και από την επιβλητική θέση οπού είναι χτισμένο. Το σημερινό όνομα το πήρε το 1955.

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Όλα έτοιμα για το κτηνοτροφικό πάρκο Φαρκαδόνας. Η Πολιτεία θα το προωθήσει;
Oπως στο γεωργικό τομέα έτσι και στον κτηνοτροφικό, όλα στηρίχθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές κυρίως επιδοτήσεις. Από την άλλη, η εμφάνιση και η διαρκής απειλή του διατροφικού εφιάλτη και η στροφή και απαίτηση του καταναλωτή για υγιεινά προϊόντα δημιούργησε νέες συνθήκες στην αγορά των προϊόντων ζωικής παραγωγής.

Πρόκειται για εξελίξεις που σίγουρα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της Ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί σε μεγάλο ποσοστό φυσικούς βοσκοτόπους σε περιοχές χωρίς ρύπανση. Πρόκειται για μερικά από τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ευνοϊκές προοπτικές για μετεξέλιξή της σε βιολογική κτηνοτροφία, που παρουσιάζει η Ελληνική κτηνοτροφία. Ωστόσο, μελέτες αναφέρουν πως η εν λόγω προοπτική, στηρίζεται μέχρι τώρα μόνο στις ατομικές προσπάθειες, με αποτέλεσμα να προχωρεί με πολύ μικρά βήματα και με μεγάλη σε σχέση με τις ανάγκες της κατανάλωσης χρονική υστέρηση. Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη για τη δημιουργία εκτεταμένων πυρήνων βιολογικής κτηνοτροφίας με τη μορφή των «φυσικών ορεινών κτηνοτροφικών πάρκων», μια προοπτική που αναμένεται να αυξήσει τις ευνοϊκές προοπτικές της Ελληνικής κτηνοτροφίας. Το ζήτημα όπως και το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Πολιτεία έχει αποφασίσει να στηρίξει τέτοιες δράσεις μέσα από τη νέα προγραμματική περίοδο που φαντάζει ιδανική για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Σε μια τέτοια προοπτική ανταποκρίνονται επαρκώς περιοχές του δήμου Φαρκαδόνας όπου από την πλευρά της η δημοτική αρχή έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πάρει σάρκα και οστά μια τέτοια προσπάθεια. Θα ανταποκριθεί η όμως Πολιτεία; Η φακός της ΕΡΕΥΝΑΣ επισκέφθηκε τις εν λόγω περιοχές, ενώ μέσα από την έρευνα προσπαθεί να φέρει στο φως την πορεία εξέλιξης του προτεινόμενου έργου.Η περιοχή
Σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΕΥΝΑ του δημάρχου Φαρκαδόνας κ. Χρήστου Τόλιου, η συγκεκριμένη δράση είναι μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση σε μια μειονεκτική περιοχή των Δήμων Φαρκαδόνας και Παλαιοκάστρου. Η περιοχή, όπως ο ίδιος αναφέρει χαρακτηρίζεται από ένα από ιδιόμορφο γεωμορφολογικό περιβάλλον, σύνολο ορεινών και ημιορεινών οικισμών,με ιδιαιτερότητα τόσο στη σύνθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει όσο και στη φιλοσοφία των πολιτικών για την επίλυση τους. όσον αφορά αυτές τις περιοχές ο κ. Τόλιος υποστηρίζει πως είναι σήμερα εκτεθειμένες, λιγότερο ή περισσότερο, στους μηχανισμούς της περιθωριοποίησης, για να εξηγήσει:
«Η αντιμετώπιση του προβλήματος προσδιορίζεται στην υποστήριξη της ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης µε την δημιουργία και διατήρηση οικονομικών δραστηριοτήτων που να εναρμονίζονται µε τις προσδοκίες και της δυνατότητες των παραγωγικών συντελεστών της τοπικής κοινωνίας. Απαιτείται προς τούτο η ανάληψη ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής κάτι που έχει αναγνωρισθεί πλέον επίσημα διεθνώς αλλά και η πρόσφατη εμπειρία των πολύμορφων κρίσεων ( διατροφική,περιβαλλοντική, οικονομική) επιτακτικά επιβάλλει». Να σημειώσουμε πως η περιοχή εφαρμογής του έργου είναι αυτή που περικλείεται μέσα στα όρια των πέντε δημοτικών διαμερισμάτων Διάσελλου, Αχλαδοχωρίου, Γριζάνου Λιόπρασου, και Αγρελιάς των δύο Δήμων Φαρκαδόνας και Παλαιοκάστρου. Καλύπτει έκταση 142.700 στρεμμάτων, εκ των οποίων 124.400 είναι φυσικοί βοσκότοποι και βοσκόμενα δάση, 14.800 είναι γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις και 3.500 στρέμματα άλλες εκτάσεις. Η ύπαρξη των εν λόγω πόρων γης επιτρέπει την δημιουργία δυναμικού συνδυασμού αξιοποίησής τους για παραγωγή υγιεινών προϊόντων ζωικής παραγωγής.
Οι στόχοι του πάρκου
Η λειτουργία του πάρκου, σύμφωνα με την πρόταση αποσκοπεί στην βελτίωση της τεχνικής υποδομής, στην βελτίωση της βλάστησης, στην διαχείριση του λιβαδιού (βαθμιαία καθιέρωση των λιβαδικών μονάδων), στην καθιέρωση (βαθμιαία) της βιολογικής κτηνοτροφίας, αλλά και ενημέρωση – εκπαίδευση – επιμόρφωση. Επιπλέον αποβλέπει στην δημιουργία δικτύων κτηνοτρόφων:
α)για ιδιοπαραγωγή υγιεινών και στη συνέχεια βιολογικών συμπληρωματικών ζωοτροφών («ομάδες παραγωγών ζωοτροφών» στα πλαίσια της προκείμενης μελέτης), και τις εν συνεχεία παρεμβάσεις για δημιουργία.
β)δικτύου προώθησης προϊόντων βιολογικής κτηνοτροφίας του «φυσικού ορεινού κτηνοτροφικού πάρκου» και
γ)εκθετηρίων προϊόντων βιολογικής κτηνοτροφίας του «φυσικού ορεινού κτηνοτροφικού πάρκου.
Με την επίτευξη του εν λόγω στρατηγικού στόχου, εκτιμάται ότι η περιοχή μελέτης θα αποτελέσει ένα πρώτο (αποδεικτικό και επιδεικτικό) ελληνικό φυσικό ορεινό κτηνοτροφικό πάρκο και περαιτέρω και έναν πρώτο και ουσιαστικό πυρήνα βιολογικής κτηνοτροφίας, ενώ θα βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για την λειτουργία ως ορεινών θερέτρων των Δημοτικών διαμερισμάτων Αγρελιάς, Λιόπρασου και Διάσελλου.
Έτοιμος ο δήμος
Πού βρίσκεται όμως το όλο θέμα; Σύμφωνα με τον κ. Τόλιο, προς την κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Φαρκαδόνας προχώρησε έγκαιρα στην επικαιροποίηση και στην έγκριση της μελέτης και βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής μελέτης. Φιλοδοξούμε, αναφέρει στην ΕΡΕΥΝΑ, να υλοποιηθεί ένα μέρος μέσω του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης « Αλέξανδρος Μπαλταζής» και ένα τμήμα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου. Ο ίδιος δεν παραλείπει να τονίσει ακόμα πως παρουσία του συντοπίτη Υπουργού στο συναρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι συγκριτικό πλεονέκτημα προκειμένου να υλοποιηθεί ένα έργο που καθυστερεί χρόνια τώρα, ικανοποιώντας τις προσδοκίες του κτηνοτροφικού κόσμου των βορειοανατολικών Τρικάλων. Αυτή η ολοκληρωμένη, καινοτόμα και εφαρμόσιμη πρόταση, καταλήγει φιλοδοξεί να έχει την ανάλογη έμπρακτη στήριξη και των υπόλοιπων πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων αλλά και φορέων του νομού σε μια κατεύθυνση ιεράρχησης της πολύ ψηλά στην αναπτυξιακή ατζέντα του νομού. Συνεπώς εκείνο που απομένει είναι το τι θα πράξει η Πολιτεία προς όφελος των κτηνοτρόφων του νομού μας.
http://3dontiaoichalias.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου